คลังความรู้

เทคโนโลยีการเกษตร
เม็ดพันกล้า
อาหารเพื่อสุขภาพ
สมดุลชีวิตกับการทำงาน
รักษ์โลก
เทคโนโลยีการเกษตรตัวที่ 2 หรือหุ่นยนต์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตอย่างชัดเจน
วันนี้เรามาเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรตัวแรกกันเถอะ
เรามาดูกันเถอะว่า Agritech เทรนด์ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคต “เกษตรกร” ไทยในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ?
รู้กันไหมว่า AgriTech คืออะไร ?
ทางเลือกของเกษตรยุคใหม่ “Plant Factory”ยกระดับการปลูกพืชสู่เกษตรแม่นยำ
ทำไมไม่ว่าเราจะไปทานอาหารร้านอร่อยที่ไหน สุดท้ายเราก็จะรู้สึกว่าอาหารฝีมือคุณแม่เราอร่อยที่สุด
เปลี่ยนดาดฟ้าเป็นสวนผักสวนครัว กับสวนชิคๆของ "แพรี่พาย"
เริ่มต้นจากการที่คุณพ่อ คุณแม่สอนลูกให้รู้จักการปลูกผักสวนครัวอย่างง่ายๆ ในกระถาง
SD Journey วันนี้ มีประโยชน์ของมันเทศมาฝากเพื่อนสายรักสุขภาพกัน
What is Intermittent Fasting?
ผลไม้ ก็อ้วนได้เหมือนกัน
สลัดโรล มีประโยชน์อย่างไร
ผลไม้เสริมสร้างภูมิต้านทาน
SD Journey วันนี้ เรามาทำความรู้จักกับค่า GI กันเถอะ
เทคนิคการทำงานที่ออฟฟิศได้อย่างมีความสุข
เทคนิคการจัดการเวลา (Time Management Tips)
เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Work from home
เมื่อไหร่ work กับ life จะ balance
การจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของดินอย่างยั่งยืน
การประชุม COP26
สาย Party รักษ์โลก กับแก้วกินได้
Packaging for Sustainability: แชมพูบาร์รักษ์สิ่งแวดล้อม
“Be better, together – for the planet and the people” - โอลิมปิกรักษ์โลก

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

การพัฒนาเกษตรกร

ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคที่แจกจ่ายให้กับเกษตรกร จำนวน

903,792
ท่อนพันธุ์
การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว

การใช้น้ำลดลง

351
ล้านลิตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวไทยวา

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย

61
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
การพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑ์

ค่าใช้งานด้านการวิจัยและพัฒนา คิดเป็น

36.3
ล้านบาท
การพัฒนา
เกษตรกร
การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว
การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน
การพัฒนาอาหาร
และผลิตภัณฑ์

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ไทยวา มุ่งมั่นที่จะบูรณาการหลักการของ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDG) เข้ากับกลยุทธ์ วัฒนธรรมและการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ
FARMER
FACTORY
FAMILY
FOOD

การพัฒนาเกษตรกร

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท และสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนในตลอดทุกห่วงโซ่คุณค่า ผ่านช่องทางต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว

ให้ความสำคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนร่วมกับชุมชน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน

เราให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑ์

ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม

ไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้

ติดตามเรา

รางวัลและความภาคภูมิใจ

"ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน"