สมดุลชีวิตกับการทำงาน

การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนทำงานพูดถึงอยู่บ่อยๆ หรือตั้งคำถามอยู่เสมอว่าต้องทำอย่างไรให้สองสิ่งนี้เกิดความสมดุล ทุกคนย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันทั้งในด้านของการทำงานและการใช้ชีวิต ดังนั้นวิธีการสร้างสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ไม่มีสูตรที่ตายตัว แต่เป็นการค้นหาแนวทางเพื่อปรับสู่สมดุลอยู่เสมอ