ภาพรวมของไทยวา

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC เป็นบริษัทเกษตรและอาหารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย ที่ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารไปจนถึงผลิตภัณฑ์โซลูชันอาหาร ที่ทำให้บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าขึ้นมาเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหนึ่งในผู้ผลิตวุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยวรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเวียดนาม ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับผู้บริโภคกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก

ไทยวา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกในทุกอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ไม่เคยหยุดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นต้นมา บริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นหลักในหลายอุตสาหกรรม จนขยายสาขาเข้าไปในตลาดๆ ทั่วโลก ซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสและศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม กัมพูชาและอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ เปิดดำเนินธุรกิจนอกเหนือไปจากประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปว่า 35 ประเทศทั่วโลก

ธุรกิจหลักของ ไทยวา ประกอบด้วยแป้งและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแป้ง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, และผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ธุรกิจหลัก และผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์แป้งและที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร กลูโคสไซรัป แป้งข้าว และอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ แป้งมันสำปะหลังและสาคู วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง และ วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ไทยวาได้สร้างสรรค์นวัตกรรม “ROSECO a series” เทอร์โมพลาสติกจากแป้งมันสำปะหลังที่มีความเฉพาะตัว สามารถนำไปประยุกต์ได้ในหลากหลายการใช้งาน เช่น บรรจุภัณฑ์ต่างๆ (ถุงหิ้ว ขวด ช้อนส้อม) สินค้าสำหรับใช้ในการเกษตร สินค้าอุปโภค เป็นต้น

ความยั่งยืนของไทยวา

ไทยวา มองการบ่มเพาะ “นวัตกรรมและความยั่งยืน” ซึ่งเป็นดีเอ็นเอของบริษัทฯ จาก “ไร่” สู่ “ผู้บริโภค” เป็นพันธกิจระยะยาวของบริษัทฯ บริษัทฯ บูรณาการปรัชญาดังกล่าวเข้ากับการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้ง 4 “เสาหลัก” ทางกลยุทธ์ (Pillar Strategy) ได้แก่ การพัฒนาเกษตรกร (Farmer Development), การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว (Green Factory and Community), การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน (Family and Well-Being), และ การพัฒนาอาหารและสินค้าผลิตภัณฑ์ (Food and Finished Good) ในฐานะแพลตฟอร์มเกษตรและอาหารชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ผ่านนวัตกรรมที่มุ่งเน้นความยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดดำเนินการอย่างมีเป้าหมายและอย่างยั่งยืน

ไทยวา ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ จึงดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ลูกค้าและผู้บริโภคที่บริษัทฯ ให้บริการ และบุคลากรที่บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัทฯ ได้วาง กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าทุกมิติของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการกำจัดของเสีย ล้วนแล้วแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยการรักษามาตรฐานสูงสุดของการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ พยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG ไปด้วย