รายงานความยั่งยืน โดย ไทยวา

การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

Sustainability Report

ไทยวา ขับเคลื่อนด้วยจุดประสงค์หลักของเราในการ "สรรค์สร้างนวัตกรรมและความยั่งยืนจากไร่สู่ผุ้บริโภค" ในขณะที่เราพยายามให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคของเราทั่วโลกด้วยความภาคภูมิใจ ความซื่อสัตย์และความสม่ำเสมอเมื่อถึงวาระโอกาสปิดในปี พ.ศ. 2565 เรารู้สึกได้แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางของเรา สู่การเป็นบริษัทที่ดีขึ้น ทำสิ่งที่ดีกว่าในทุกวัน

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2565
ไฟล์เอกสาร
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2565
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2564
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2563
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2562
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2561
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2560
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2559
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2558