“เมื่อเรามองไปข้างหน้า เรายังคงมีความแน่วแน่ในคำมั่นสัญญาของเรา เพื่อเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในระบบอาหารและการเกษตร ช่วงเวลาการเดินทางของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดภายใต้การดำเนินงานต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ด้วยความทุ่มเทของทีมงาน ร่วมกับการสนับสนุนจากพันธมิตรของเรา และความไว้วางใจจากลูกค้า เรามั่นใจในศักยภาพความสามารถในอันที่จะสร้างประโยชน์อย่างมีความหมายและยั่งยืน”

นายโฮ เรน ฮวาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน เพื่อนและครอบครัวไทยวา

ช่วงเวลาของการเดินทางและความมุ่งมั่นของเราในการสร้างนวัตกรรมและความยั่งยืน ที่เริ่มต้นตั้งแต่ไร่จนถึงผู้บริโภคยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2566 โดยจากรายงานความยั่งยืนนี้ เรามีความยินดีที่จะแบ่งปันความก้าวหน้าและเป้าหมายตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าวิสัยทัศน์ของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่คำกล่าว  แต่เป็นความมุ่งมั่นอันเป็นรากฐานและภาพสะท้อนในทุกระดับขององค์กรเรา

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะขยายการดำเนินงานของเราให้ได้ 16 แห่งใน 7 ประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งครอบคลุมถึง 35 ประเทศทั่วโลก ไทยวามุ่งที่จะเป็นผู้นำในฐานะบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ความม่งมั่นของเราได้ขยายไปตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในการที่จะสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกการดำเนินงานร่วมกัน โดยเริ่มต้นจากไร่และการจัดหาไปจนถึงการผลิตและการส่งมอบ ซึ่งเรายังคงทุ่มเทในการจัดหาวัตถุดิบต่างๆ จากพืชผลที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อส่งเสริมคุณค่าร่วมกัน และสร้างความแข็งแกร่งที่สุดให้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ระดับโลก

สำหรับไทยวา ความยั่งยืนฝังรากอยู่ในทุกการดำเนินงานของเราด้วยเสาแห่งความยั่งยืนทั้ง 4  ได้แก่ การพัฒนาเกษตรกร โรงงานและชุมชนสีเขียว พนักงานและความเป็นอยู่ที่ดี  อาหารและผลิตภัณฑ์ โดยแนวทางของเราได้รับแรงผลักดันจากความเชื่อมั่นของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อโลกและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่เราดำเนินธุรกิจของเราในแต่ละวัน โดยที่ธุรกิจขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของ ecosystems  จากการจัดหาวัตถุดิบของเรา ในแต่ละปีกลุ่มบริษัทมีการจัดหามันสำปะหลังมากกว่า 1.3 ล้านตันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น เราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าความเป็นอยู่ของเกษตรกรของเรานั้นดีขึ้น ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกร โดยมีการปรับใช้โซลูชั่นและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราเป็นกลุ่มบริษัทแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ประสบความสำเร็จในการรับรองเกษตรกรมันสำปะหลังอินทรีย์มากกว่า 800 รายจากการประเมินความยั่งยืนของฟาร์มตามหลัก Farm Sustainability Assessment หรือ FSA ที่พัฒนาขึ้นโดย SAI Platform หรือ Sustainable Agriculture Initiative ในระดับซิลเวอร์ (Silver Level) สำหรับมันสำปะหลังในจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา

ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เราได้มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยั่งยืนสำหรับให้บริการลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรของเรา ในปีนี้เราได้มีการแนะนำไทยวาโมเดล ซึ่งผสมผสานความคิดริเริ่มและความมุ่งมั่นพยายามของเรา ได้แก่ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังแว็กซี่ ฟิล์มคลุมดินที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ TW8 ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่เพียงแต่จะคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคาดการณ์ความต้องการในอนาคต ทั้งนี้ ด้วยเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 เราจึงเน้นความสำคัญของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากวัตถุดิบมากขึ้น

ในขณะที่ทุกฝ่ายต่างให้ความสนใจกับการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเรามีความแน่วแน่และทุ่มเทในการดำเนินงานของเราด้วยเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี พ.ศ. 2573 รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 นอกจากนี้ เรายังภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า ไทยวาได้รับเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้อยู่ในรายชื่อ SET ESG Rating A Level ในปีพ.ศ. 2566 และได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 อีกทั้งการมุ่งสู่ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม ถือว่ามีความสำคัญต่อปรัชญาด้านบุคลากรของบริษัท ซึ่งปัจจุบันเรามีทีมงานที่ประกอบด้วย 7 ประเทศ และ 40% ของทีมผู้นำระดับสูงของเราเป็นผู้หญิง

เมื่อเรามองไปข้างหน้า เรายังคงมีความแน่วแน่ในคำมั่นสัญญาของเรา เพื่อเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในระบบอาหารและการเกษตร ช่วงเวลาการเดินทางของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดภายใต้การดำเนินงานต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ด้วยความทุ่มเทของทีมงาน ร่วมกับการสนับสนุนจากพันธมิตรของเรา และความไว้วางใจจากลูกค้า เรามั่นใจในศักยภาพความสามารถในอันที่จะสร้างประโยชน์อย่างมีความหมายและยั่งยืน

ผมขอขอบคุณทุกๆ คนที่เชื่อมั่นในความพยายามของเรา เราสัญญาว่าจะมุ่งมั่นและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และพันธมิตรของเรา เพื่อมุ่งสู่การสร้างพลัง เพื่ออนาคตของวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป