อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารที่เรารับประทานนั้นมีความหลากหลาย และให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน งานวิจัยมากมายได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารแต่ละชนิด และยังช่วยสร้างสรรค์อาหารรูปแบบใหม่ รวมถึงเพิ่มคุณประโยชน์ให้มากขึ้นอีกด้วย การรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนั้นต้องประกอบกับการรับประทานอย่างพอดีและถูกต้องเช่นกัน