การประชุม COP26

| Save Earth

ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา หลายๆคนคงเห็นคำว่า COP26 ผ่านหูผ่านตามาบ้าง ว่าแต่มันคืออะไรกันนะ

COP ย่อมาจาก Conference of the Parties และตัวเลขที่ต่อท้ายนั้นหมายถึงว่าการประชุมนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 นั่นเอง COP26 หรือ การประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์

การประชุม COP26 เป็นการรวมตัวของหลากหลายหน่วยงาน ตัวแทนรัฐบาลของแต่ละประเทศ ภาคธุรกิจ และประชาชนที่สนใจ เพื่อเร่งปฏิบัติการสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับและนำไปตั้งเป้าหมายกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก นั่นก็คือ Paris Agreement ที่เกิดขึ้นเมื่อ COP21 ในปี 2015 ณ กรุงปารีส เป็นการประชุมที่มีความหมายสำคัญ ทำให้เกิดการตกลงร่วมมือกันรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อเปลี่ยนแปลงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากภาวะโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้หลายชุมชน และถิ่นที่อยู่ของสัตว์หลายชนิดอยู่ในอันตราย ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งเป้าหมายหลักของการประชุมในครั้งนี้เช่นกัน เพื่อช่วยปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียของที่อยู่อาศัย และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้ที่ได้รับผลการทบดังกล่าว

การที่จะดำเนินการต่างๆไปให้ถึงเป้าหมายได้นั้นก็ต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินอย่างมากเช่นกัน สถาบันทางการเงินระดับสากลจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก สถาบันการเงินระหว่างประเทศจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อปลดปล่อยเงินจำนวนมากในส่วนการเงินของภาครัฐและเอกชนที่จำเป็น เพื่อรับประกันเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

หลายๆประเทศ ได้ประกาศกำหนดเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ไว้ที่ปี 2050 ในขณะที่ประเทศไทยประกาศการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ปี 2065 ซึ่งทำให้หลายฝ่ายมองว่าช้าเกินไปมาก อาจทำให้เกิดผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจในอนาคต

ข้อมูลและข่าวสารต่างๆที่จัดขึ้นภายใต้การประชุมนี้ สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และช่องยูทูปของ COP26 ได้เลย

https://www.youtube.com/c/cop26

https://ukcop26.org/