SD Journey วันนี้ เรามาทำความรู้จักกับค่า GI กันเถอะ

| Healthy Food

ค่า GI หรือ Glycemic Index เป็นค่าที่วัดความเร็วในการย่อยและดูดซึมแป้ง โดยอาหารที่มีค่า GI สูง เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว น้ำอัดลม เป็นต้น เมื่อเรารับประทานเข้าไป อาหารเหล่านี้จะถูกย่อยและดูดซึมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูง ร่างกายจึงต้องหลั่งอินซูลินอย่างมากเพื่อให้น้ำตาลลดลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เราหิวง่ายและหิวเร็วนั่นเอง เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล นอกจากการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญแล้ว การรับประทานอาหารที่มีค่า GI ต่ำ เช่น วุ้นเส้น ผัก ถั่ว ข้าวกล้อง เป็นต้น ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี เพราะเมื่อเรารับประทานอาหารเหล่านี้เข้าไป ร่างกายจะค่อยๆดูดซึม และปล่อยพลังงานออกมาอย่างช้าๆ ทำให้เราอิ่มนาน และไม่ค่อยหิว แต่อย่างไรก็ตาม เราควรจะกินอาหารที่หลากหลายและครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง