เมื่อไหร่ work กับ life จะ balance

| Work Balance

Work-life balance การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนทำงานพูดถึงอยู่บ่อยๆ หรือตั้งคำถามอยู่เสมอว่าต้องทำอย่างไร สองสิ่งนี้ถึงจะสมดุล และบางคนอาจจะตั้งเป็นเป้าหมายเลยด้วยซ้ำ แต่เราสามารถหาจุดที่สมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ได้จริงเหรอ UK Berkeley Haas กล่าวถึง Work-life balance ว่าคำนี้ให้ความรู้สึกถึงการแยก Work กับ Life ออกจากกันอย่างชัดเจน เหมือนว่าสองสิ่งนี้เป็นขั้วตรงข้ามและต้องแข่งขันกันอยู่เสมอ

Work-life integration เริ่มเข้ามีบทบาทมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ข้อมูลจาก UK Berkeley Haas อธิบายว่า Work-life integration มองการทำงาน และชีวิตส่วนตัวเป็นภาพรวม เมื่อคนรุ่นใหม่เริ่มเข้าสู่วัยทำงาน มุมมองการทำงานและการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปจากคนรุ่นก่อน เน้นความสำคัญกับความเข้ากันของงานและชีวิต

จะเป็น Work-life balance หรือ Work-life integration ก็อยู่ที่ใครจะมอง และนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไร รวมถึงลักษณะของงานที่ทำ กฎระเบียนของบริษัท ว่าแบบไหนถึงจะเหมาะ ถ้าสุดท้ายแล้วคนคนนั้นมีความสุขกับทั้งสองอย่างในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร

ไม่ว่าทุกคนจะเลือกแบบไหน ทำได้หรือไม่ ก็อย่าให้คำนิยามมาขีดเส้นหรือตีกรอบชีวิตของเราจนเกินไป จนเราไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองนะ

SD Journey จะคอยหาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มาแบ่งปันให้กับทุกคนผ่านทางเพจนี้ อย่าลืมติดตามกันนะ

ขอบคุณข้อมูล

https://haas.berkeley.edu/human.../work-life-integration/

https://www.adp.com/.../the-evolution-from-work-life...

ภาพประกอบ

https://www.freepik.com/photos/woman created by goonerua