เริ่มต้นจากการที่คุณพ่อ คุณแม่สอนลูกให้รู้จักการปลูกผักสวนครัวอย่างง่ายๆ ในกระถาง

| Medd-Paan-Kla

ในเวลานี้นั้นเป็นเวลาที่สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ร่วมกัน SD Journey จึงอยากเสนอกิจกรรมดีๆที่พัฒนาทักษะของเด็กๆในแต่ละช่วงวัย ให้รักการปลูกต้นไม้และการเกษตร เริ่มต้นจากการที่คุณพ่อ คุณแม่สอนลูกให้รู้จักการปลูกผักสวนครัวอย่างง่ายๆ ในกระถาง ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้เด็กๆมีสมาธิ เสริมสร้างทักษะสมองให้เด็กเรียนรู้การคิดที่เป็นขั้นตอนและแก้ไขปัญหา และเรายังสามารถนำผักมาทำอาหารทานต่อได้มั่นใจได้ว่าปลอดสารพิษ และไม่ต้องเสี่ยงกับการเดินทาง เด็กๆก็ยังได้ความภูมิใจในผลงานของตัวเองอีกด้วย

สำหรับเด็กวัย 3-4 ปี หรือช่วงก่อนเข้าเรียน  : เด็กในวัยนี้ เราควรสร้างความสนุกผ่านกิจกรรมง่ายเช่นการเตรียมดิน การจับแมลง หรือสัตว์ต่างๆที่เจอในสวน การถอนวัชพืช วัยนี้เป็นวัยที่เด็กสนุกกับการสำรวจ หากเด็กอยากจะลองปลูกอะไร ก็ขอให้ลองทำ แม้ว่าจะดูเป็นไปได้ยากก็ตาม ในขณะที่ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ก็สามารถเล่าข้อมูลเกี่ยวกับพืชสวนครัวให้เด็กฟังเพื่อ

สำหรับเด็กอนุบาล วัย 5 ปี : วัยนี้เป็นวัยที่เริ่มรู้จักการเล่นกับคนอื่นแล้ว เราสามาระสร้างมุมสวนของเด็ก ที่เด็กจะได้เล่นบทบาทสมมติตามจินตนาการ และเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เปิดโอกาสให้เด็กๆเป็นคนนำในการเรียนรู้ หากเด็กต้องการจะสร้างสรรค์อะไร ก็ขอให้คุณเป็นคนช่วยสนับสนุนทำให้โปรเจคในโลกและมุมมองของเขาสำเร็จ

สำหรับเด็กประถมต้น วัย 6-7 ปี : วัยนี้เด็กๆสามารถที่จะเป็นคนช่วยทำแปลง ช่วยอ่านซองเมล็ดพันธุ์ ช่วยดูแลต้นกล้า เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ลงมือทำด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องคาดหวังผลสำเร็จมากนัก

สำหรับเด็กประถมกลาง วัย 8-9 ปี : ช่วงนี้ เป็นวันที่เราเริ่มปรับจากการให้แค่เด็กลงมือทำเป็นความมุ่งมั่นให้เด็กทำผลงานออกมาได้ดีด้วย เขาสามารถเป็นคนทำแปลง ปลูกผัก ไปจนถึงช่วยทำรั้ว ทำค้างในสวนก็ได้

สำหรับเด็กประถมปลาย วัย 10-11 ปี : ช่วงวัยนี้ เป็นช่วงวัยที่เราสามารถผสมผสานการทำสวนกับความสนใจ รวมถึงวิชาเรียนต่างๆได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ เลข ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โดยเด็กๆสามารถสร้างสรรค์โปรเจคของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำสวนเล็กๆให้เป็นรูปเป็นร่างที่บ้าน หรือทำสวนกับชุมชน  ไปจนถึงความสามารถในการสร้างธุรกิจเล็กๆของตัวเองจากการทำสวนได้ด้วย โดยมีคุณเป็นคนช่วยสนับสนุน

สำหรับเด็กวัยรุ่นตอนต้น วัย 12-13 ปี : ช่วงวัยนี้ มีหลายสิ่งที่เขาเริ่มสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา แฟชั่น เพื่อน ดังนั้นการทำสวนจะต้องเป็นสิ่งที่พิเศษ ดูเท่ห์ ในสายตาพวกเขา ซึ่งเราควรเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทดลองหาหัวข้อในการศึกษา หรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสวนตามความสนใจของพวกเขาเอง หรืออาจจะพัฒนามาเป็นธุรกิจทางการเกษตรเล็กๆในชุมชน

ใครมีลูกมีหลาน หรือทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กในช่วงวัยไหน ลองนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ปรับใช้ออกแบบกิจกรรมในสวนกันดูนะคะ

ขอบคุณข้อมูล

https://kidsgardening.wpengine.com/wp-content/uploads/2017/03/KG_gardenactivities-gardenbyage.pdf

http://www.thaicityfarm.com/

ภาพประกอบ https://www.freepik.com/vectors/tree - created by jcomp